رادیاتور پنلی ایران رادیاتور

نسلي نوع از رادياتورها ، رادياتور پنلي است كه اين رادياتور از ورق فولاد ساخته شده است و در اكثر شركتها پوشش خارجي آن از رنگ اپوكسي رنگ آميزي شده است
از مزاياي اين رادياتور نسبت به رادياتورهاي آلومينيومي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
  • كاركرد كمتر پمپ شوفاژ يا پكيج گرمايشي و در نتيجه عمر و دوام بيشتر سيستم گرمايشي
  • راندمان حرارتي بيشتر نسبت به رادياتورهاي آلومينيومي به جهت آبگيري بيشتر
  • اشغال فضاي كمتر نسبت به رادياتورهاي آلومينيومي با توان حرارتي مساوي
  • سازگارتر بودن اين رادياتور نسبت به رادياتورهاي آلومينيومي با سيستم پكيج گرمايشي 
 
Panel                      رادیاتور فولادی / پنل
1800 1600 1400 1200 1000 800 600   1800 1600 1400 1200 1000 800 600   1800 1600 1400 1200 1000 800 600   PANEL RADIATOR
  ΔT= 40°C      ΔT= 50°C      ΔT= 60°C   
Out put   Out put   Out put  
η A (mm) H (mm) TYPE
1407 1251 1094 938 782 625 469   1873 1665 1457 1249 1041 833 624   2367 2104 1841 1578 1315 1052 789   1.2827 350 400 (PKKP)22
1913 1700 1488 1275 1063 850 638   2556 2272 1988 1704 1420 1136 852   3240 2880 2520 2160 1800 1440 1080   1.3000 500 555
1961 1743 1525 1307 1089 871 654   2616 2326 2035 1744 1454 1163 872   3312 2944 2576 2208 1840 1472 1104   1.2930 550 600