رادیاتور ایران رادیاتور مدل Solar

رادیاتور های ایران رادیاتور به صورت تمام دایکاست تولید می شوند یعنی هر پره از آنها بصورت یکپارچه توسط ریخته گری آلومینیوم در قالب تحت فشار ساخته می شوند. برای محاسبه تعدادپره های رادیاتورآلومینیومی مورد نیاز آپارتمانهای مسکونی در شرایط آب و هوایی مانند تهران ، برای هر مترمربع زیربنای مفید در طبقات وسط آپارتمان حدود 90 کیلوکالری و برای طبقاتی که در بالای آنها سقف بام ساختمان است به ازاء هر مترمربع زیربنای مفید حدود 110 کیلوکالری گرمایش در نظر بگیرید.

1. رادیاتور Solar مدل 350

 • ظرفیت حرارتی هر پره : 122 کیلو کالری بر ساعت
 • گنجایش آب هر پره : 0.34 لیتر
 • وزن هر پره : 1.08 کیلوگرم
 • ابعاد هر پره (عمقxعرضxارتفاع) : 43.8X8X9.7 سانتیمتر

2. رادیاتور Solar مدل 500

 • ظرفیت حرارتی هر پره : 152 کیلو کالری بر ساعت
 • گنجایش آب هر پره : 0.46 لیتر
 • وزن هر پره : 1.46 کیلوگرم
 • ابعاد هر پره (عمقxعرضxارتفاع) : 58.8X8X9.7 سانتیمتر

3. رادیاتور Solar مدل 600

 • ظرفیت حرارتی هر پره : 174 کیلو کالری بر ساعت
 • گنجایش آب هر پره : 0.52 لیتر
 • وزن هر پره : 1.71 کیلوگرم
 • ابعاد هر پره (عمقxعرضxارتفاع) : 68.8X8X9.7 سانتیمتر
 
Solar                                                                                                   رادیاتور آلومینیومی / سولار
    ΔT= 40°C    ΔT= 50°C    ΔT= 60°C  MODEL
Kg Litr Inch mm mm mm mm mm mm η
 
Btu/h Kcal/h Watt Btu/h Kcal/h Watt Btu/h Kcal/h Watt  
1.08 0.34 1 120 25 80 97 350 438 1236 293 74 86 386 97 113 484 122 142 350
1.46 0.46 1 120 25 80 97 500 588 1247 378 95 111 499 126 146 627 158 184 500
1.71 0.52 1 120 25 80 97 600 688 1252 451 114 132 597 150 175 750 189 220 600